Sản phẩm giúp gan (liver) trong các chức năng hoạt động, tổng hợp, và lọc bằng cách kết hợp Ayurvedic, Chinese, và European Medicine với liều dùng chính xác của các amino acids và nhiều nguồn dinh dưỡng mạnh mẽ khác. Sản phẩm được khuyến cáo nên sử dụng hàng ngày để hỗ trợ gan hoạt động hiệu quả nhất.

SẢN PHẨM HỖ TRỢ LỌC GAN HIỆU QUẢ NHẤT

  • Xuyên suốt và toàn diện trong việc thanh lọc gan
  • Tái tạo những tế bào gan bị tổn hại.
  • Tối ưu hóa chức năng và sức khỏe của gan hàng ngày.
  • Ngăn chặn những tổn hại gan trong tương lại