GAT OMEGA-3 90 soft-gels

Omega-3 Dầu Cá Tinh Khiết

Thúc đẩy Hiệu Quả và Sức Khỏe Tim Mạch

GAT Omega-3 cung cấp 800 mg acid béo omega-3. Omega-3 được biết đến mang lại hiệu quả tốt cho tim mạch cho tất cả mọi người. Nhưng với những vận động viên thì lợi ích của nó còn hơn thế nữa. Omega-3 còn có thể thúc đẩy sức khỏe tổng quát, giảm viêm và gia tăng hiệu suất tập luyện thể thao cho vận động viên. Sản phẩm có vị chanh tự nhiên cực ngon, và được tinh lọc những kim loại nặng ra khỏi sản phẩm.

  • 800mg Omega-3
  • 1250mg dầu cá

Cách sử dụng: Dùng 1 viên mỗi ngày với bữa ăn chính, với vận động viên có thể dùng 2 viên mỗi ngày để gia tăng hiệu quả

_________ 

Omega-3 PURIFIED FISH OIL

Promotes Performance & Heart Health

GAT Sport Omega-3 delivers 800mg of Omega-3 fatty acids. It is well known Omega-3s are great for heart health for everyone. But for competitive athletes the benefits of Omega-3s go so much further. Omega-3 fatty acids may boost overall health, reduce inflammation and offer performance-enhancing benefits for athletes.* GAT Sport Omega 3 includes natural lemon flavor for great taste, and purified to eliminate heavy metals.

Other ingredients: gelatin (bovine), glycerin, and purified water, proprietary antioxidant blend (consisting of rosemary extract and natural tocopherols) and natural lemon flavor.

  • 800mg Omega-3
  • 1,250mg Fish Oil

Size: 90-Servings.

Suggested use: As a dietary supplement, take one (1) softgel a day with meals. Competitive athletes may benefit from two (2) servings per day. 

Sản phẩm liên quan

ZM-COMPLEX 90 viên

Liên hệ: 1900633006

NITELEAN ( 30 Serving)

Liên hệ: 1900633006

EVL VITAMIN C (150 Serving)

Liên hệ: 1900633006

VITAMIN D3 (120 Serving)

Liên hệ: 1900633006

VITAMIN C (90 Servings)

Liên hệ: 1900633006

IMMUNEMODE (30 Serving)

Liên hệ: 1900633006

MELATONIN (100 Servings)

Liên hệ: 1900633006

VITAMIN D3 + K2 (60 Servings)

Liên hệ: 1900633006

WOMEN'S MULTIVITAMIN (60 SERVINGS)

Liên hệ: 1900633006

APPLE CIDER VINEGAR (60 Servings)

Liên hệ: 1900633006

SLEEPMODE (30 Servings)

Liên hệ: 1900633006

TURMERIC CURCUMIN (30 Servings)

Liên hệ: 1900633006

COLLAGEN PEPTIDES (30 Servings)

Liên hệ: 1900633006

PROBIOTIC (30 Servings)

Liên hệ: 1900633006

FLEXMODE (30 Servings)

Liên hệ: 1900633006

FOCUSMODE (30 Servings)

Liên hệ: 1900633006

OMEGA- 3 FISH OIL (60 Servings)

Liên hệ: 1900633006

VITAMODE MULTIVITAMIN (30 Servings)

Liên hệ: 1900633006

PROVEN JOINT

Liên hệ: 1900633006

BONE BROTH

Liên hệ: 1900633006

vitamin-c 750mg

Liên hệ: 1900633006

ELDERBERRY IMMUNITY GUMMIES

Liên hệ: 1900633006

PROVEN IMMUNITY

Liên hệ: 1900633006

PROVEN GREENS & REDS - 30 servings

Liên hệ: 1900633006

PROVEN LIVER DTOX - 30 servings

Liên hệ: 1900633006

ANAVITE TABLETS - 60 servings

Liên hệ: 1900633006

MULTI- VITAMIN

Liên hệ: 1900633006

Dymatize Cla

Liên hệ: 1900633006

Z-FORCE - 30sv

Liên hệ: 1900633006

GAT MENS MULTI+TEST 60 tablets

Liên hệ: 1900633006

GAT LIVER CLEANSE 60 capsules

Liên hệ: 1900633006

GAT JOINT SUPPORT 60 tablets

Liên hệ: 1900633006

Dymatize Fishoil 120 viên

Liên hệ: 1900633006

CELLUCOR FISH OIL 90 GELS

Liên hệ: 1900633006

PLATINUM FISHOIL 100v

Liên hệ: 1900633006

GLUCOSAMINE 1000MG

Liên hệ: 1900633006
Hotline: 1900633006
Zalo