Rất hiếm dòng sản phẩm nào trên thị trường có những tính chất vượt trội như ALL9 BCAAs, vì:

+ Được sản xuất bởi Dymatize, công ty hơn 20 năm trên thị trường và trực thuộc tập đoàn Post Holding - là 1 trong 500 công ty lớn nhất US.

+ 7.2G BCAAs Cao nhất hiện nay.
+ 2.8G EAA - rất hiếm sản phẩm có, giúp cơ hồi phục nhanh hơn khi kết hợp cùng BCAAs
+ 200mg Coconut Powder: Tăng Điện Giải
+ Có luôn B12, B6 và Vitamin C

[EAAs?] Tổng Quan EAAs là gì? Vì sao bạn cần nó?
✅✅Hầu hết hiện nay ai cũng dùng hay biết đến sản phẩm của BCAAs(3 loại Amino Acid: Lucine - Iso Lucine - Valine) nhưng hẵn các bạn còn rất mới lạ với cái tên EAAs!!